يکشنبه 17 آذر 1398 _ 10 ربيع الثاني 1441 _ 8 دسامبر 2019
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با کلینیک فوق تخصصی

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهید باکری  شبکه بهداشت و درمان مرند.

مطالب/ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهید باکری شبکه بهداشت و درمان مرند.

                           
      کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهید باکری  شبکه بهداشت و درمان مرند. کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهید باکری شبکه بهداشت و درمان مرند.
با وسعت ۱۹۰۰ متر مربع افتتاح شد.

يکشنبه 15 بهمن 1396