يکشنبه 17 آذر 1398 _ 10 ربيع الثاني 1441 _ 8 دسامبر 2019
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با سامانه سیب

تغییرات در  ثبت و تصحیح اطلاعات همشهریان عزیز در سامانه یکپارچه بهداشت شهرستان در ماه آبان

مطالب/ تغییرات در ثبت و تصحیح اطلاعات همشهریان عزیز در سامانه یکپارچه بهداشت شهرستان در ماه آبان

                           
      تغییرات در  ثبت و تصحیح اطلاعات همشهریان عزیز در سامانه یکپارچه بهداشت شهرستان در ماه آبان خواهشمندیم ضمن شرکت ننمودن در مرحله نظزسنجی ما را در ارائه خدمات هر چه بهتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند رایاری بفرمائید .

چهارشنبه 16 آبان 1397