يکشنبه 17 آذر 1398 _ 10 ربيع الثاني 1441 _ 8 دسامبر 2019
جستجو :
  برچسب شده با

برچسب شده با اعتبار بخشی

برگزاری دوره آموزشی اعتبار بخشی نسل چهارم و حقوق گیرنده خدمت در سالن بیمارستان آیت ا... حجت کوه کمری شهرستان مرند

مطالب/ برگزاری دوره آموزشی اعتبار بخشی نسل چهارم و حقوق گیرنده خدمت در سالن بیمارستان آیت ا... حجت کوه کمری شهرستان مرند

                           
      برگزاری دوره آموزشی اعتبار بخشی نسل چهارم و حقوق گیرنده خدمت در سالن بیمارستان آیت ا... حجت کوه کمری شهرستان مرند به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند ، دوره آموزشی اعتبار بخشی نسل چهارم و حقوق گیرنده خدمت توسط خانم عابدینی و خانم یونسی
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398