يکشنبه 17 آذر 1398 _ 10 ربيع الثاني 1441 _ 8 دسامبر 2019
جستجو :
تاریخ : سه شنبه 5 آذر 1398     |     کد : 599

جلسه هاهنگی اعضای تیم واکنش سریع در خصوص حوادث غیر مترقبه

جلسه هاهنگی اعضای تیم واکنش سریع در خصوص حوادث غیر مترقبه با حضور معاون بهداشتی شبکه

در این جلسه آقایان شیرگول محمودی و خانمها جلیلی ثانی و یوسفی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان مرند به تشریح برنامه های این واحد پرداخت.

جلسه هاهنگی اعضای تیم واکنش سریع در خصوص حوادث غیر مترقبه با حضور معاون بهداشتی شبکه 

در تاریخ 98/09/04 جلسه هاهنگی اعضای تیم واکنش سریع در خصوص حوادث غیر مترقبه با حضور معاون بهداشتی شبکه  و تیم های واکنش سریع مرکز بهداشت شهرستان مرند برگزار گردید .

در این جلسه آقایان شیرگول محمودی و خانمها جلیلی ثانی و یوسفی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان مرند به تشریح برنامه های این واحد پرداخت.

دکتر علی جعفری معاون بهداشتی ضمن تاکید بر اهمیت برنامه های بحران و بلایا گفت: کلیه واحدها موظف می باشند طبق دستورالعمل، برنامه های واحد خود را در خصوص بحران و بلایا مشخص نمایند .