دوشنبه 26 آذر 1397 _ 09 ربيع الثاني 1440 _ 17 دسامبر 2018
جستجو :
تاریخ : يکشنبه 17 تير 1397     |     کد : 220

افرادی که هر روز پیاده روی آهسته انجام میدهند عمر طولانی تری دارند

پیاده روی گروهی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند در تیر ماه 1397 به آبشار روستای پیربالا

مورخه 97/04/15 روز جمعه ساعت 06:30 صبح از مقابل مرکز بهداشت

پیاده روی گروهی کارکنان  شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند در  تیر ماه 1397 به آبشار

روستای پیربالا
از مسیر دره سر سبز در مورخه 97/04/15 روز جمعه ساعت  06:30 صبح از

مقابل مرکز بهداشت برگزار گردید .

ضمنا به چهار نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه هدایایی اهدا گردید.

(
افرادی که هر روز پیاده روی آهسته انجام میدهند عمر طولانی تری دارند )