دوشنبه 26 آذر 1397 _ 09 ربيع الثاني 1440 _ 17 دسامبر 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
 دیدار با مردم
 
  آزمايشگاه تشخيص طبي

مسئول فني :  دكتر سينوس نظيري

مسئول   :   علی روکا

پرسنل : 6 نفر

·          عادل مشتقي

·         نصراله شعباني

·         مير حيدر مصطفائي

·         اردشير پور طهماسب

·         اصغر دور انديش

آزمايشگاه بيمارستان رازي مرند بانجام آزمايشات تخصصي و عمومي با تعرفه دولتي به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمت

 مي باشد .

اين آزمايشكاه مجهز به اتو آنالايزر بيوشيمي و سل كانتر و الايزا و فتومترو فلايم فتومتر  مي باشد و كليه ازمايشات بيوشيمي با اتو

 انالايزر انجام مگردد .

در اين  آزمايشگاه مايشات غير نرمال  تكرارمي گردد .

آزمايشگاه شامل واحدهاي زير مي باشد :

1.      پذیرش

2.      نمونه گیری

3.      هماتولوژی

4.      بیوشیمی

5.      سرولوژي

6.      بیوشیمی ادرار

7.      میکروبشناسی

8.      انگل شناسی

9.      قارچ شناسی

10.  هورمون شناسی

11.  ایمونولوژی

12.  تستهای انعقادی

13.  بانک خون

14.  جوابنویسی

15.  آنزیم

16.  اسپرموگرام

آزمايشات هورموني و ساير آزمايشات با تعرفه دولتي انجام مي گردد و تمامي بيمه ها طرف قرارداد اين آزمايشگاه مي باشد .

بخش هماتولوژی  : شامل آزمایشات زیر می باشد

     CBC-ESR- BLOOD GROUP – RETIC     بررسی لام خون محیطی و WBC – HCT- HB- PLT و شمارش سلولی مایعات بدن و مایع نخاعی

  می باشد و به دو روش دستی و دستگاهی صورت می گیرد .

بخش بیو شیمی  : شامل آزمایشات زیر می باشد : و به دو روش دستگاهی و دستی صورت می گیرد .

قند – اوره – کلسترول – تری گلیسرید – کراتی نین – HDL-LDL-TIBC – آهن – آلبومین - پروتئین توتال – کلسیم – فسفر – بیلی روبین توتال و مستقیم – اسید اوریک – GTT NA- K تجزیه مایعات نخاعی و دیگر مایعات بدن از نظر قند و پروتئین

بخش آنزیم : شامل آزمایشات زیر می باشد :

AST-ALT-ALP- LDH-CKMB-CPK-AMYLASE - ACP

بخش بیوشیمی ادرار : در بخش ادراربررسي ادرار  از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی و آزمایش تک درخواستی از نظر قند و پروتئین و کتون انجام مي گردد .  .

در بخش انگل شناسی : مدفوع را از نظر رنگ و قوام و بررسی تک یاخته و انگل بررسی می کنند و همچنین به بررسی مدفوع از نظر خون مخفی می پرازند .

بخش قارچ شناسی به بررسی نمونه های پوست و یا مو و ناخن از نظر قارچ و اسپور می پردازد .

بخش میکروب شناسی : شامل کشت نمونه های ادرار – مدفوع – خون – مایع نخاعی – زخم – و دیگر نمونه های  مایعات بدن

 می باشد .

در بخش میکروبشناسی همچنین جهت بررسی بیمارستان از نظر عفونی ماهانه دو نوبت از تمامی بخشهای بيمارستان کشت میکروبی صورت می گیرد .

بخش سرولوژی: شامل آزمایشات زیر می باشد :

CRP-RF-ASO  - رایت – کومبس رایت – ویدال - 2ME – کومبس مستقیم – کومبس غیر مستقیم – ویدال

بخش ایمونولوژی : شامل آزمایشات زیر می باشد :

HBS Ag- HBS Ab-HIV – HCV Ab-TOXO IgM – TOXO IgG-RUB IgM- RUB IgG

Beta Hcg

بخش هورمون : شامل تستهای تیروئیدی می باشد . ( T4-T3-TSH-T3UP-FT4 )

بخش تستهای انعقادی شامل آزمایشات زیر می باشد .

PTT-PT-BT-CT – FIB

بانک خون شامل درخواست خون از تبریز و کراس ماچ خونها و ارائه خون به بیماران می باشد .

 

نوشته شده در   سه شنبه بیست و ششم شهريور 1392  ساعت  11:37   توسط   اسماعیل مهراز
 
 پیوندها
 
اوقات شرعی 
 
 نظرسنجی
نظر شما درمورد نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان آیت ا... حجت کوه کمری چیست ؟